Lêste gedicht Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân

25/10/2023

‘Fannijs’ is it lêste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. Hjoed ek te lêzen yn it Friesch Dagblad, de Leeuwarder Courant en op de webside fan Omrop Fryslân.

Sigrid Kingma: ‘Foar it lêste gedicht as Dichter fan Fryslân haw ik de besikers fan myn blog frege wêr’t it oer gean moast. It resint oplôge konflikt tusken Israël en Palestina wie fansels ûnûntkomber en oerskadet al it oare nijs. It makket ûnmachtich. It is faaks better om ris in skoft gjin nijs mear te lêzen, mar in goed boek te lêzen of sels wat moais te skriuwen.’

De Nederlânske oersetting troch Tsjerk Veenstra en de Ingelske oersetting fan Trevor Scarse binne werom te lêzen op dizze webside.

Op tongersdei 16 novimber om 16:00 oere nimt Sigrid Kingma, bij de beneaming van de nije Dichter fan Fryslân, yn de Stadskas fan it Explore the North-festival yn Ljouwert offisjeel ôfskie as Dichter fan Fryslân. Fansels binne jo fan herte útnûge om dêrby te wêzen.

Arjan Hut nije Dichter fan Fryslân: ‘Minder wifi, mear poetry’

16/11/2023

Arjan Hut (Drachten, 1976) is hjoed op it Explore the North-festival yn Ljouwert troch deputearre Eke Folkerts offisjeel beneamd ta nije Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Arjan Hut is de fjirde Dichter fan Fryslân en de opfolger fan Sigrid Kingma, dy’t hjoed ôfskied naam fan har funksje as Dichter fan Fryslân.

Utnûging bekendmakking nije Dichter fan Fryslân

20/10/2023

Hjirby wurde jo fan herte útnûge om op tongersdei 16 novimber om 16:00 oere oanwêzich te wêzen by de offisjele beneaming fan de nije Dichter fan Fryslân yn de Stadskas fan it Explore the North-festival op it Aldehouster tsjerkhôf yn Ljouwert.