Eeltsje Hettinga 19/03/2019

Schip vogel land

‘Substitute’, The Who

 

Opengesneden lag mijn lichaam onder
de kust zijn schuimvlokkende horizon.

Een Fundgrube van rotzooi en ramsj
was ik. De maag puilde uit van alles

wat onvergankelijk eeuwigheid bezat:
just plastic, zodat ik van kop tot staart

en van wiek tot wiek al was opgezet
voordat ik uit eigen veren vliegen kon.

’t Was onder de slag van de toren die
bij Wierum over de kwelder klepte dat

ik uit mijn droom wakker schoot, ontzet
door de vlokkende sneeuw, korrels

met een ziel als die van domme olie.
En waar hagelstenen op drift, wit

de akkers teisterden, wist ik: We’re all
born with a plastic spoon in our mouth…

 

 

Vertaling: Elske Schotanus