Eeltsje Hettinga

Dichter van Fryslân 2017 - 2019

Eeltsje Hettinga (1955) is schrijver, dichter en journalist. Hij publiceerde vijf poëziebundels. Zijn debuut ‘Akten fan Winter’ (1998) werd bekroond met de driejaarlijkse Fedde Schurerprijs van de Provincie Fryslân. Voor zijn poëzie kreeg hij vier keer de Rely Jorritsmaprijs. Zijn bundel ‘Ikader’ werd genomineerd voor de Gysbert Japicxprijs 2013. Samen met videokunstenaar Lotte Middendorp maakte Hettinga het poëzieproject Het Font dat in 2016 te zien was in Museum Belvédère en het Fries Museum.

In samenwerking met beeldend kunstenaar Machteld van Buren maakte Hettinga de poëziemachine  ‘Au Musee’, te zien in Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden.

www.eeltsjehettinga.nl


Foto: Jacob van Essen