Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Eeltsje Hettinga

Woede

Het gedicht ‘Woede’, vandaag o.a. ook te lezen in de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en bij Omrop Fryslân, is geschreven naar aanleiding van de aanslag in Utrecht en de uitslag van de verkiezingen van afgelopen donderdag, een zwarte dag waarmee gisteren, World Poetry Day, de lente begon.

 

*

Hoe iemand, een verwoed tikkende bom van
haat in het hart, een trein, winkel of tram
instapt, en buiten zinnen met een kop vol nacht,

diep in zichzelf verdwaald, zichzelf in woede
en geweld een uitweg denkt, met alle luiken
van de ziel dicht een kamer met kogels leegschiet.

*

Hoe op een ochtend iemand zichzelf manifest
maakt, radicaal gek, heel het raderwerk van
een stad stillegt als was het Hoger Machts werk,

terwijl er altijd ergens iemand is die zonder
smerige handen, simpelweg onschuldig, door
misdaad en straf wegrijdt op dood z’n tram.

*

Hoe midden in het woud van geweld alle
klokken bevriezen, een punt tegen de hemel
zetten zoals elk, een tel van schrik versteend,

ter plekke niet meer weet welk pad te nemen,
welk pad te nemen als allerwegen de haat
zijn uilenvlucht vindt in B. z’n nieuwe orde.

 

 

 

Vertaling: Elske Schotanus

 

Dichter van Fryslân

De Dichter van Fryslân schrijft zes tot tien gedichten per jaar en weet het grote publiek te vinden en te binden met zijn of haar poëzie. Bij grote voorkeur in het Fries of in een Friese streektaal.

De Dichter van Fryslân treedt op als poëtisch ambassadeur en draagt op een moderne en uitnodigende wijze zorg voor de poëtische presentatie van Fryslân. Binnen en buiten de provincie. Bij voorkeur geïnspireerd op actuele gebeurtenissen of opvallende en bijzondere momenten die plaatsvinden in onze provincie of daartoe in relatie staan. De Dichter van Fryslân weet op een eigentijdse en toegankelijke manier actualiteit en sociaal-maatschappelijke thema’s te vangen in poëzie.

Van de Dichter van Fryslân wordt verwacht dat hij of zij een aantal keer per jaar optreedt bij nader aan te wijzen gelegenheden.

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga is verkozen tot de allereerste Dichter fan Fryslân. De benoeming is voor twee jaar. Gedeputeerde Sietske Poepjes benoemt de Dichter fan Fryslân op 24 november 2017 uit in de Herman Gorterkerk te Balk.

Als Dichter fan Fryslân treedt Hettinga de komende twee jaar op als poëtisch ambassadeur. Hij schrijft per jaar zes tot tien gedichten, liefst geïnspireerd door opvallende en actuele gebeurtenissen in de provincie. De Dichter fan Fryslân krijgt hiervoor een vaste vergoeding van € 2.500,- per jaar en € 250,- voor elk gedicht.