Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Eeltsje Hettinga

FAT MAN’S DUISTERENIS 090845

*

Plompverloren valt middenin het woord
het zwarte gat, de witte bliksem
en het wrede licht, de vloek en
de zucht en de adem van beide

bij de morbide klok die boven Nagasaki
de bom bracht, een luik dat
opengaat, een trillen en dreunen
en, alles verscheurend, de braak

van het atomaire heerschap Kronos
dat de dag, het hart, de tong uitrukt,
een ochtend in augustus, stil
als vandaag de zon boven de Potmarge.

*

Met een geweld, sneller dan het geluid
stroopt verwoesting leven de huid,
vloedgolven van stof en puin en
puin en stof en de wreedheid van beide

in de vuurgloed van duizend
niet in zinnen te vangen zonnen,
het ontplofte alfabet, een stad,
vermorzeld tot niets en niemand,

mister Fat Man’s openbaring, of:
het blind van de hemel geroofde vuur,
een ochtend in augustus, even stil als
nu de windveren boven de Potmarge.

*

Ken je de nieuwe reichsmannen in hun
zondagse pakken, luisterend naar Bach
of, gezegend door hun God, wandelend
in het park, kusjes append naar vrouw en kind?

Mechanisch en slaafs vertonen zij doodgewoon
hun algoritmische kunsten, in dienst van
de heren meneren, op hoge toon
bevelend, let’s drop the Big One and see

what happens, son, alles voor het vaderland!
O, zotteklok Gods, nooit is de hand ver
van de atoomknop. Báts. Wat in feest.
Duister de helse kelders van de geest.

 

 

Vertaling: Elske Schotanus

Begin augustus stapte Amerika uit het INF-raketverdrag met Rusland. Daarmee lijkt de deur open gezet voor een nieuwe wapenwedloop. Niet alleen de grote wereldmachten spelen met vuur, dat doen ook de kleinere landen zoals Noord-Korea dat kernwapens tot haar beschikking heeft. Deze week mislukte bij de Witte Zee in Rusland een experiment met een nucleaire raket, met navenant alle gevolgen. Omwonenden werd gevraagd om te evacueren wegens de radioactieve straling. Het zijn ontwikkelingen in een maand waarin herdacht wordt dat 74 jaar geleden de atoombom op Hiroshima en Nagasaki viel. Onderdeel van de nieuwe wapenwedloop is de inzet van allerhande cyberwapens.

Dichter van Fryslân

De Dichter van Fryslân schrijft zes tot tien gedichten per jaar en weet het grote publiek te vinden en te binden met zijn of haar poëzie. Bij grote voorkeur in het Fries of in een Friese streektaal.

De Dichter van Fryslân treedt op als poëtisch ambassadeur en draagt op een moderne en uitnodigende wijze zorg voor de poëtische presentatie van Fryslân. Binnen en buiten de provincie. Bij voorkeur geïnspireerd op actuele gebeurtenissen of opvallende en bijzondere momenten die plaatsvinden in onze provincie of daartoe in relatie staan. De Dichter van Fryslân weet op een eigentijdse en toegankelijke manier actualiteit en sociaal-maatschappelijke thema’s te vangen in poëzie.

Van de Dichter van Fryslân wordt verwacht dat hij of zij een aantal keer per jaar optreedt bij nader aan te wijzen gelegenheden.

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga is verkozen tot de allereerste Dichter fan Fryslân. De benoeming is voor twee jaar. Gedeputeerde Sietske Poepjes benoemt de Dichter fan Fryslân op 24 november 2017 uit in de Herman Gorterkerk te Balk.

Als Dichter fan Fryslân treedt Hettinga de komende twee jaar op als poëtisch ambassadeur. Hij schrijft per jaar zes tot tien gedichten, liefst geïnspireerd door opvallende en actuele gebeurtenissen in de provincie. De Dichter fan Fryslân krijgt hiervoor een vaste vergoeding van € 2.500,- per jaar en € 250,- voor elk gedicht.