Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Dichter van Fryslân

Nyk de Vries 25/04/2020

Anne en Arie

Vannacht in een droom
ben ik het strand opgegaan

Vannacht eindelijk een voet
buiten dat stille tehuis

Vannacht op het strand
stond mijn SOS er zomaar:

Wanneer Anne kan ik weer
bij je kruipen?

 

 

 

Dit gedicht is geschreven voor het project ‘Fryslân fan Boppen’ en is uitgeschreven over de stranden van de vier Friese Waddeneilanden. Voor ‘Fryslân fan Boppen’ konden mensen een boodschap op de grond maken om inwoners van Fryslân een hart onder de riem te steken. Twee weken lang vlogen iedere werkdag drones over de provincie om de boodschappen en mensen te filmen. De beelden werden uitgezonden op Omrop Fryslân, bij de Leeuwarder Courant en op de Facebookpagina van LF2028. ‘Fryslân fan Boppen’ is een initiatief van LF2028, de Friese gemeenten en de provincie Fryslân in samenwerking met Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant.

Dichter van Fryslân

De Dichter van Fryslân schrijft zes tot tien gedichten per jaar en weet het grote publiek te vinden en te binden met zijn of haar poëzie. Bij grote voorkeur in het Fries of in een Friese streektaal.

De Dichter van Fryslân treedt op als poëtisch ambassadeur en draagt op een moderne en uitnodigende wijze zorg voor de poëtische presentatie van Fryslân. Binnen en buiten de provincie. Bij voorkeur geïnspireerd op actuele gebeurtenissen of opvallende en bijzondere momenten die plaatsvinden in onze provincie of daartoe in relatie staan. De Dichter van Fryslân weet op een eigentijdse en toegankelijke manier actualiteit en sociaal-maatschappelijke thema’s te vangen in poëzie.

Van de Dichter van Fryslân wordt verwacht dat hij of zij een aantal keer per jaar optreedt bij nader aan te wijzen gelegenheden.

Nyk de Vries

Nyk de Vries is op donderdag 21 november 2019 officieel benoemd tot Dichter van Fryslân voor de komende twee jaar. De benoeming door gedeputeerde Sietske Poepjes vond plaats in de Stadskas van het Explore the North festival in Leeuwarden.

Als Dichter van Fryslân treedt Nyk de Vries de komende twee jaar op als poëtisch ambassadeur van Fryslân. Hij schrijft per jaar zes tot tien gedichten, liefst geïnspireerd door opvallende en actuele gebeurtenissen in de provincie. De Dichter fan Fryslân krijgt hiervoor een vaste vergoeding van € 2.500,- per jaar en € 250,- voor elk gedicht.