Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Dichter van Fryslân

Nyk de Vries 24/12/2019

Wat wordt het morgen?

De chauffeur begrijpt haar wel. De kerstfilms zitten er
vol mee, zijn bussen net zo goed – mensen die het liefst
de feestdagen voorbij rijden.

Zij kan het niet verdragen. Bloednerveus wordt ze
ervan – het mooi weer spelen, het wegen van de
woorden om de zaak feestelijk te houden, om oud zeer
in de kast te laten.

Haar broer is wilder. Hij zegt, het kan me geen zak
schelen. Hij gooit deuren dicht alsof ze nooit weer open
hoeven. Hij roept dingen als: idioot, doordrammer,
warmdoucher.

En net zo makkelijk: Ik hoef je nooit meer te zien.

Maar weet hij wat het kost? Hij sluit tijdvakken af,
gooit jaren weg. Pas later zal hij begrijpen: met wie ga
ik erover spreken die het heeft meegemaakt?

Op een middag fietste hij linea recta weg uit zijn
vriendengroep. Hij verloor ze allemaal, omdat hij met één
ervan niet door een bruiloftsdeur kon.

Ze wil hem toeroepen: ‘Wil je gelijk hebben? Of mag
een ander ook iets zeggen?’ En dan zachter: ‘Willen we
onszelf horen praten? Of zoeken we naar een oplossing?’

Zij is anders.

Ze wil dat het weer goed komt. Maar haar lijmwerk
heeft de brokken nog groter gemaakt. Soms vraagt ze
zich af: doen de redenen er wel toe?

Ze zou de chauffeur willen vragen: Trap het gaspedaal
in, rijd de komende dagen voorbij. Maak van deze
Qliner een Euroliner.

Maar als ze in de spiegel de ogen van de chauffeur
zoekt, hoort ze zijn antwoord al. Als we dagen over
gaan slaan, zegt hij, waar belanden we dan?

De kerstfilms zitten er vol mee – mensen als zij, al staat
in de scripts de goede afloop al vast. De heren en
dames moeten alleen nog even het juiste pad vinden.

Zij kan alleen maar denken: Wat wordt het morgen?

 

 

Vertaling: Nyk de Vries

 

Dichter van Fryslân

De Dichter van Fryslân schrijft zes tot tien gedichten per jaar en weet het grote publiek te vinden en te binden met zijn of haar poëzie. Bij grote voorkeur in het Fries of in een Friese streektaal.

De Dichter van Fryslân treedt op als poëtisch ambassadeur en draagt op een moderne en uitnodigende wijze zorg voor de poëtische presentatie van Fryslân. Binnen en buiten de provincie. Bij voorkeur geïnspireerd op actuele gebeurtenissen of opvallende en bijzondere momenten die plaatsvinden in onze provincie of daartoe in relatie staan. De Dichter van Fryslân weet op een eigentijdse en toegankelijke manier actualiteit en sociaal-maatschappelijke thema’s te vangen in poëzie.

Van de Dichter van Fryslân wordt verwacht dat hij of zij een aantal keer per jaar optreedt bij nader aan te wijzen gelegenheden.

Nyk de Vries

Nyk de Vries is op donderdag 21 november 2019 officieel benoemd tot Dichter van Fryslân voor de komende twee jaar. De benoeming door gedeputeerde Sietske Poepjes vond plaats in de Stadskas van het Explore the North festival in Leeuwarden.

Als Dichter van Fryslân treedt Nyk de Vries de komende twee jaar op als poëtisch ambassadeur van Fryslân. Hij schrijft per jaar zes tot tien gedichten, liefst geïnspireerd door opvallende en actuele gebeurtenissen in de provincie. De Dichter fan Fryslân krijgt hiervoor een vaste vergoeding van € 2.500,- per jaar en € 250,- voor elk gedicht.