‘Skjin Laai / Tabula rasa, leechte yn wurd en byld’

04/10/2018

Yn it ramte fan LF18, Lân fan Taal, organisearret Tresoar, yn gearwurking mei Galerie Schoots en Van Duyse út Antwerpen fan 14 oktober oant en mei 16 desimber de útstalling ‘Skjin Laai / Tabula rasa, leechte yn wurd en byld’, wêryn’t keunstners en dichters de skeppende leechte ferbyldzje en ferwurdzje.

De presintaasje fan de katologus ‘Skjin Laai / Tabula rasa’ wurdt ynlieden troch in panel mei Eeltsje Hettinga as Dichter fan Fryslân, Libbe de Vries, wethâlder kultuer fan de gemeente Opsterlân en Oeds Westerhof, direkteur netwurk en legacy fan LF2018.

 

Snein 14 oktober, 14:30 oere, Hoofdstraat 17, Beetstersweach

New poem Poet of Fryslân

20/07/2022

‘The truth’ is the latest poem by Sigrid Kingma as the Poet of Fryslân. Also available today in the Friesch Dagblad, the Leeuwarder Courant and on the Omrop Fryslân website.

Poet of Fryslân writes poem for ‘Bosk’ by Arcadia

14/06/2022

‘Wanderer’ is the latest poem by Sigrid Kingma as the Poet of Fryslân. Also available today in the Friesch Dagblad, the Leeuwarder Courant and on the website of Omrop Fryslân.