News

New poem Poet of Fryslân

20/07/2022

‘The truth’ is the latest poem by Sigrid Kingma as the Poet of Fryslân. Also available today in the Friesch Dagblad, the Leeuwarder Courant and on the Omrop Fryslân website.

Poet of Fryslân writes poem for ‘Bosk’ by Arcadia

14/06/2022

‘Wanderer’ is the latest poem by Sigrid Kingma as the Poet of Fryslân. Also available today in the Friesch Dagblad, the Leeuwarder Courant and on the website of Omrop Fryslân.

Poet of Frylân invited to Sardinia literary festival

14/04/2022

Poet of Fryslân Sigrid Kingma has been invited to a literary festival in Sardinia. She heard this on Tuesday evening during a visit by a delegation of Italian language minorities to Fryslân.

Poet of Fryslân recites to the Dutch embassy of Rome

30/03/2022

On Tuesday April 12, Sigrid Kingma will recite a poem as Poet of Fryslân to a delegation from the Dutch Embassy of Rome and Dutch Culture.

Sigrid Kingma is the new Poet of Fryslân!

12/11/2021

Today at the Explore the North festival in Leeuwarden, Sigrid Kingma (Drachten, 1989) was appointed as the new Poet of Fryslân by deputy Sietske Poepjes. The appointment is for two years. Sigrid Kingma thus succeeds Nyk de Vries, who today said goodbye to his position as Poet of Fryslân with the presentation of a new collection of poems.

Poetryfilms Poet of Fryslân on film festival

02/11/2021

A live performance by Poet of Fryslân Nyk de Vries (including his film work) and filmed poetry from the Fries Film & Audio Archive.

Last poem by Nyk de Vries as Poet of Fryslân

13/10/2021

Today the last poem by Nyk de Vries as Poet of Fryslân was published. This time a poem especially dedicated to Pink Saturday.

Presentation of new Poet of Fryslân

11/10/2021

On Friday afternoon, November 12 at 4:00 PM, the new Poet of Fryslân will be announced during Explore the North in the Westerkerk in Leeuwarden.

Poetry video premiere Poet of Fryslân – ‘How many words’

12/07/2021

The fifth of a series of poetry videos by Nyk de Vries as Poet of Fryslân premiered yesterday on Omrop Fryslân TV. This fifth poetry film is a film adaptation of the poem ‘Spring’. In the project with filmmaker Herman Zeilstra, seven poems by the Poet of Fryslân will be filmed. During this year, several […]

Poet of Fryslân performs at Poetry International Rotterdam

21/05/2021

Exclusively for Poetry International, Nyk de Vries, together with the Rotterdam Artvark Saxophone Quartet, created the poetic music performance “TAGELYK”.

Premiere of poetry video Poet van Fryslân – ‘Binman’

01/03/2021

Yesterday, the third of a series of poetry videos by Nyk de Vries as Poet of Fryslân premiered on Omrop Fryslân TV. The third poetry film is based on the poem ‘Binman’.

Poet of Fryslân poem ‘Anne and Arie’ in video compilation UNESCO International Mother Language Day

10/02/2021

Sunday February 21st is UNESCO International Mother Language Day. The NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) is making a multilingual video compilation of spoken cultural expressions in small languages.

Premiere of poetry video Poet van Fryslân – ‘How Will Tomorrow Go?’

21/12/2020

Yesterday, the first of a series of poetry videos by Nyk de Vries as Poet of Fryslân premiered on Omrop Fryslân TV.

Poetry film ‘How Will Tomorrow Go?’ by the Poet of Fryslân premiered on Omrop Fryslân TV

15/12/2020

This Sunday, December 20, the second of a series of short poetry films by Nyk de Vries as Poet of Fryslân will premiere.

Premiere of poetry video Poet of Fryslân – ‘Starting’

09/11/2020

Yesterday, the first of a series of poetry videos by Nyk de Vries as Poet of Fryslân premiered on Omrop Fryslân TV.

Poetry film ‘Starting’ by the Poet of Fryslân premiered on Omrop Fryslân TV

02/11/2020

The first of a series of short poetry films by Nyk de Vries as Poet of Fryslân will premiere on Sunday 8 November.

Poet of Fryslân writes prose poems for Fries Museum exhibition

05/05/2020

The Poet of Fryslân, Nyk de Vries, wrote three prose poems for the exhibition ‘Eye to eye with the war’ of the Fries Museum.

Poet of Friesland in ‘Fryslân from above’

24/04/2020

On Friday, April 24, the poem ‘Anne and Arie’ by Poet of Friesland, Nyk de Vries, was featured in ‘Fryslân from above’.

Poem Poet of Fryslân can be read from the skies

21/04/2020

As Poet of Fryslân, Nyk de Vries wrote a poem for the project ‘Fryslân from above’, which will be written on the beaches of the four Frisian Wadden Islands.

Poet of Fryslân opens new online culture stage

21/03/2020

It is World Poetry Day and today at 3:00 pm the Poet of Fryslân opens the new online culture stage of Leeuwarden-Fryslân 2028.

New poem by the Poet of Fryslân

20/03/2020

Today in the Leeuwarder Courant, the Friesch Dagblad and on the website of Omrop Fryslân a new poem by the Poet of Fryslân, Nyk de Vries.

National Poetry Day

30/01/2020

Today the national Poetry Week starts with the National Poetry Day. Nyk de Vries, Poet of Fryslân, wrote the poem “Uncertain”.

Poet of Fryslân newspaper in a circulation of 77,000

22/11/2019

With a circulation of 77,000 copies, Eeltsje Hettinga closes his duty as Poet of Fryslân ad and brings poetry home with a large selection of his Poet of Fryslân poems.

Nyk de Vries new Poet of Fryslân

21/11/2019

Today at the Explore the North festival in Leeuwarden, Nyk de Vries was appointed by deputy for the province of Fryslân Sietske Poepjes as the new Poet of Fryslân. Nyk de Vries succeeds Eeltsje Hettinga, who took leave of his position as first Poet of Fryslân today.

Installation new Poet of Fryslân, November 21st

18/10/2019

On Thursday, November 21st at 3:30 pm, you are invited to be present at the festive installation of the new Poet of Fryslân. The official installation, by deputy Sietske Poepjes, will take place in the ‘Stadskas’ on the Oldehoofsterkerkhof, during the Explore the North Festival in Leeuwarden.

Botsende tijden, verstoorde harmonie – Astrid Nobel in melklokaal

08/05/2019

In de sculpturen, installaties, tekeningen, foto’s en readymades van Astrid Nobel (1983) spelen tijd, natuur en geschiedenis een essentiële rol. Een belangrijk onderwerp in haar werk is het waddengebied, in het bijzonder Ameland waar ze opgroeide. Het vaak als idyllisch ervaren gebied wordt echter op allerlei manieren bedreigd. Zand, afkomstig van de Noordzeekust, is het […]

Nij gedicht Dichter fan Fryslân: ‘It fertrek’

03/05/2019

Heal april ferstoar Hessel Miedema, skriuwer, dichter, keunsthistoarikus en âld-konservator fan keramykmuseum Princessehof. Miedema is de fader fan de moderne neioarlochske poëzy yn Fryslân. Syn wurk wie baanbrekkend en grinsferlizzend. Gedichten as ‘stadich brekke de foarmen út ’e skyl’ binne hichtepunten yn de Fryske literatuer.

Hessel Miedema (1929-2019) – Baanbrekkende Fryske poëzy

26/04/2019

Hy is de fader fan de moderne nei-oarlochske Fryske poëzy, Hessel Miedema. De ferline wike ferstoarne dichter, keunsthistoarikus en âld-konservator fan Keramykmuseum Princessehof skreau ûnder mear ‘de greate wrakseling’ en ‘stadich brekke de foarmen út ’e skyl’, baanbrekkende poëzy, hichtepunten binnen de Fryske literatuer. In skôging by wize fan in memoriam.

May 28: performance ‘Panorama Nederland’, Kanselarij Leeuwarden

11/04/2019

On Tuesday 28 May, the Poet of Fryslân, Eeltsje Hettinga, will perform at the opening of ‘Panorama Nederland’ in the Kanselarij in Leeuwarden.

April 14: opening exhibition gallery melklokaal

11/04/2019

Opening solo exhibition “The ground from under my feet” by Astrid Nobel (1983) in gallery melklokaal, Heerenveen by Poet of Fryslân, Eeltsje Hettinga.

Video recordings poem ‘Ship bird land’ documentary BNN-VARA

09/04/2019

On Wednesday 10 April, video recordings will be made of the recitation of the poem ‘Ship bird land’  for a BNN-VARA documentary.

Marko van der Wal winner oersetwedstriid Dichter fan Fryslân

30/03/2019

Ut hast 70 ynstjoeringen keas de sjuery de oersetting fan Marko van der Wal as bêste Nederlânsktalige oersetting fan it gedicht ‘De redens fan it wurd’, skreaun troch de Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga.

Translation contest Poet of Fryslân

30/03/2019

Ut hast 70 ynstjoeringen keas de sjuery de oersetting fan Marko van der Wal as bêste Nederlânsktalige oersetting fan it gedicht ‘De redens fan it wurd’, skreaun troch de Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga.

Bydrage LC-rubryk ‘Moanne fan it Fryske boek’: De Fryske poëzy libbet noch …

30/03/2019

Hjoed yn de LC-rubryk ‘Moanne fan it Fryske boek’ in skriuwen oer de Fryske poëzy en in tal belangrike dichters. Ek al tsjinje har nije talinten oan, it tal sels is te lyts. De basis is te smel. “De Fryske literatuer stiet oer alle boegen ûnder druk. Ek al tsjinje har nije talinten oan, it […]

New poem Poet of Fryslân: ‘Woede’

21/03/2019

The poem ‘Woede’, which today can also be read in the Leeuwarder Courant, the Friesch Dagblad and at Omrop Fryslân, was written in response to the attack on Utrecht and the result of the elections, a black day on which yesterday spring at World Poetry Day started.

Ryzji yn it Frysk – Presintaasje 24 maaie – galery melklokaal

19/03/2019

Ein maaie ferskynt ‘Ryzji yn it Frysk’, in mei de hân ynbûne, twatalige [Nederlânsk-Frysk] bibliofile útjefte, mei gedichten fan de Russyske dichter Boris Ryzji (1974-2001), oerset troch Eeltsje Hettinga en Elske Schotanus.

New poem Poet of Frylân: ‘Skip fûgel lân’.

19/03/2019

Above the Wadden Islands is one of the busiest shipping routes in Europe. Things went wrong at the beginning of January when the Panamanian cargo ship MSC Zoë lost 345 containers with hazardous substances and plastic material. An ecological disaster. With gas and salt extraction, yet another attack on the Wadden Sea Region, which has been “Unesco World Heritage” since 2009.

Opiniebijdrage Dichter van Fryslân: Klimaatferoaring is gjin fiksje. Oantekeningen by ‘It sonken Waad’

12/03/2019

(11-02) Lees ‘This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate’ van publiciste en activiste Naomi Klein of neem gewoon een rapport als ‘De toekomst van de Waddenzee. Een stijgende zeespiegel over een dalende bodem’ en je weet voorgoed dat klimaatverandering geen fictie is. In aanloop naar de grote klimaatmars van 10 maart in Amsterdam het gedicht […]

Opinybydrage Dichter fan Fryslân: Ljouwert Unesco City of Literature – Op wei nei 2028

04/03/2019

Ljouwert makket gading om de titel Unesco City of Literature. De Fryske literatuer soe der geweldich fan profitearje kinne. De fraach is oft dyselde literatuer genôch basis en ynfrastruktuer hat foar it ynheljen fan sa’n titel. Op wei nei 2018, mar sûnder herfoarming fan ‘it fjild’ giet it net.

Opinybydrage Dichter fan Fryslân: Afûk c.s. litte it sitte by de Fryske Boekemoanne en it Frysk Boekebal

01/03/2019

Behalve de skriuwer fan it Fryske boekewikegeskink – it kadoboek – komt oan it Fryske Boekebal fan moarn, 2 maart gjin inkelde Frysktalige proazaskriuwer te pas. De jûn wurdt opfolle mei ferhalen fan in tattoëerder en muzyk fan in r & r-band.

Opinybydrage Dichter fan Fryslân: Tiid foar in eroatysk wurdboek

28/02/2019

Der moast in nij wurd foar fagina komme. Bergen synonimen skoden de lêste wiken by de redaksje fan it debatprogramma Iepen-Up troch de bus. Dat gong fan skelpke, paradyske oant en mei it überfriesische wurd pompebledsje. By de fierhinne defeministyske wedstriid kaam it wurd flomke lang om let as bêste út de bus.

Yn memoriam Jelle Kaspersma (1948-2019) – Syn dichtsjen in bûtfiskjen

19/02/2019

Fan ‘t wykein is hinnegien de dichter Jelle Kaspersma (1948), by libben fisker, ûnderwizer, skilder, tekener en kenner fan de Yndiaanske literatuer. Fjildman as er wie, besocht er de lêste jierren omtrint alle dagen in foech tritich, fjirtich kilometer te fytsen, in manier ek om syn longkrupsje de baas te bliuwen. Tegearre mei Hette Tsjêbbinga, ps. […]

Opinybydrage Dichter fan Fryslân: Oanslach op de Gaasterlânske kust

05/02/2019

Oare wike beslist de ried fan de gemeente De Fryske Marren oer de plannen foar it bouwen fan in grutte sânwinningsfabryk yn de Iselmar. Wurdt dit de safolste oanslach op in like unyk as klassyk Frysk lânskip?

National Poetry Day

31/01/2019

Today the poetry week starts with the National Poetry Day. Eeltsje Hettinga wrote the poem ‘Winter’.

Opinystik Dichter fan Fryslân: Demokrasy ûnder fjoer – Malta op ‘e nij op ‘e fingers tikke

19/12/2018

Ze waren dit jaar Culturele Hoofdstad van Europa, Leeuwarden-Fryslân en Malta-Valletta. Toch werd er eind november in het afsluitende programma van LF2018 met geen woord gerept van de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia. Ze bleef ongenoemd.

Opinybydrage Dichter fan Fryslân LC 23 novimber 2018

26/11/2018

‘It lûd fan it nasjonalisme blaft hjoed-de-dei rûnom oer Europa. Mei it each op de polarisearre ferhaldings is it tiid en gean mei-inoar om ’e tafel.’ Lês de opinybydrage fan Eeltsje Hettinga as Dichter fan Fryslân. Earder publisearre yn de Ljouwerter Krante fan freed 23 novimber.     It lûd fan it nasjonalisme blaft hjoed-de-dei […]

Opinybydrage Dichter fan Fryslân LC October 20

20/10/2018

De Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga, fêstiget de oandacht op in Frysk-Surinaamske link yn it Surinaamske folksliet. Lês hjir de opinybydrage fan de Dichter fan Fryslân yn de Ljouwerter Krante fan 20 oktober 2018.  

‘Skjin Laai / Tabula rasa, leechte yn wurd en byld’

04/10/2018

Yn it ramte fan LF18, Lân fan Taal, organisearret Tresoar, yn gearwurking mei Galerie Schoots en Van Duyse út Antwerpen fan 14 oktober oant en mei 16 desimber de útstalling ‘Skjin Laai / Tabula rasa, leechte yn wurd en byld’, wêryn’t keunstners en dichters de skeppende leechte ferbyldzje en ferwurdzje. De presintaasje fan de katologus ‘Skjin Laai […]

Poet of Fryslân performs in Bruxelles

02/09/2018

De Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga, slút op de twadde Fryslândei yn Brussel it it formele part fan de byienkomst ôf mei in foardracht.

Poet of Fryslân at UIT-Festival Leeuwarden

01/09/2018

Moarn 2 septimber tusken 13:00 en 17:00 oere presintearje kultureel tydskrift de Moanne en Recreatieschap Marrekrite alle oeren 4 dichters mei Fryske, Nederlânske en Flaamske poëzij.

Poem Poet of Friesland in smartphone app

25/07/2018

Especially for this app the Poet of Friesland, Eeltsje Hettinga, wrote the poem ‘It klappen fan de dyk’ which can be found in a German, English, Dutch translation in the app and in the brochure.

Poet of Fryslân at Dichters in de Prinsentuin

13/07/2018

De Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga stiet moarn tusken 13:00 en 17:00 oere, tegrearre mei tsientallen oare dichters, op it ‘Theeveld’ fan de Grinzer Prinsentuin tidens de 21e edyzje fan Dichters in de Prinsentuin.

Oranjewoud Festival presenting the Poet of Fryslân

28/05/2018

Lân fan taal / De Taalkaravaan presents: ‘It Font / Het Font’. A multimedia poetry project by writer-poet and Poet of Fryslân, Eeltsje Hettinga and video artist Lotte Middendorp.

Presentation poetry machine Poet of Fryslân

03/02/2018

On Saturday, February 3rd, the start of the four poetry machines of the poets Grytsje Schaaf, Sytse Jansma, Elmar Kuiper and the Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga, took place in Tresoar. The poets worked together with the artists Kaneli and Smit, Machteld van Buren and Hans Wijnbergen. With the presentation of the poem ‘Au Musée’, […]

The Poet of Fryslân opens OBE

02/02/2018

On Friday, February 2, the Poet of Fryslân opened the Lân fan Taal-building OBE at the Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden.

Poet of Fryslân on Explore the North

25/11/2017

One day after the official appointment, Eeltsje Hettinga as first Poet of Fryslian performed at the Explore the North festival in Leeuwarden.

Poetry is celebrated with Poet of Fryslân

24/11/2017

Hjoed wie de feestlike beneaming fan Eeltsje Hettinga as earste Dichter fan Fryslân yn de Herman Gortertsjerke te Balk. Deputearre Sietske Poepjes toande har tige wiis mei de earste Dichter fan Fryslân: “Ik bin bliid dat in renomearre dichter as Eeltsje Hettinga him mei sa folle enerzjy en wille ynsette wol foar dit eare-amt. Mei in soad nocht sjoch ik út nei al it moais dat Eeltsje Hettinga ús bringe sil.”

Jury report

24/11/2017

Wannear neame wy in tekst literêr? Wannear betitelje wy in skriuwer as dichter? Achtsje wy it fan belang dat der dichters binne dy’t ús ús taal ferrike weromjouwe of spegelje? Docht it derta dat der keunstners binne dy’t wurden witte te finen om ús ús deistige gong fan saken op ’en nij sjen te litten of te belibjen?

Yn it meitsjen bin ik myn wurden

24/11/2017

It is de poëzy dy’t nei bûten wol, in madam dy’t sjoen en heard wurde wol. Se flanearret, fluitet en sprekt, draait har lytse revolúsjes ôf, jout lûd en stim oan oarloch, geweld en dea en sit my en dy op en ûnder de hûd. Se is ûngenedich, mar wol ûngenedige moai.

Eeltsje Hettinga first Poet of Fryslân

15/11/2017

Eeltsje Hettinga is keazen as de alderearste Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Hy wûn de ferkiezing mei it fers ‘Under de steden’. Deputearre Sietske Poepjes beneamt de Dichter fan Fryslân op 24 novimber yn de Herman Gorterkerk te Balk.

Eeltsje Hettinga first Poet of Fryslân

15/11/2017

Eeltsje Hettinga is keazen as de alderearste Dichter fan Fryslân. De beneaming is foar twa jier. Hy wûn de ferkiezing mei it fers ‘Under de steden’. Deputearre Sietske Poepjes beneamt de Dichter fan Fryslân op 24 novimber yn de Herman Gorterkerk te Balk. As Dichter fan Fryslân is Hettinga de kommende twa jier poëtysk ambassadeur. […]

Large number of applications for Poet of Fryslân

15/09/2017

As many as 36 poets have applied for the job of Poet of Fryslân.

First applications for ‘Dichter van Fryslân’ have been received

28/07/2017

A week after the opening of the subscription period, the first applications for ‘Poet of Fryslân’ have been received.

Fryslân siket in Dichter fan Fryslân

18/07/2017

Fryslân siket in Dichter fan Fryslân. De dichter wurdt frege om yn dichtfoarm te reagearjen op wat der hjoed-de-dei yn Fryslân en syn bewenners om giet. Wêr wurde wy stil fan?