News

May 28: performance ‘Panorama Nederland’, Kanselarij Leeuwarden

11/04/2019

On Tuesday 28 May, the Poet of Fryslân, Eeltsje Hettinga, will perform at the opening of ‘Panorama Nederland’ in the Kanselarij in Leeuwarden.

April 14: opening exhibition gallery melklokaal

11/04/2019

Opening solo exhibition “The ground from under my feet” by Astrid Nobel (1983) in gallery melklokaal, Heerenveen by Poet of Fryslân, Eeltsje Hettinga.

Saturday 25 May: presentation of a series of sea poems Terschelling

09/04/2019

Presentation of a series of sea poems and a lecture on the theme of Slauerhoff, Vlieland and the sea at the Volkshogeschool on Terschelling.

Video recordings poem ‘Ship bird land’ documentary BNN-VARA

09/04/2019

On Wednesday 10 April, video recordings will be made of the recitation of the poem ‘Ship bird land’  for a BNN-VARA documentary.

Marko van der Wal winner oersetwedstriid Dichter fan Fryslân

30/03/2019

Ut hast 70 ynstjoeringen keas de sjuery de oersetting fan Marko van der Wal as bêste Nederlânsktalige oersetting fan it gedicht ‘De redens fan it wurd’, skreaun troch de Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga.

Translation contest Poet of Fryslân

30/03/2019

Ut hast 70 ynstjoeringen keas de sjuery de oersetting fan Marko van der Wal as bêste Nederlânsktalige oersetting fan it gedicht ‘De redens fan it wurd’, skreaun troch de Dichter fan Fryslân, Eeltsje Hettinga.

Bydrage LC-rubryk ‘Moanne fan it Fryske boek’: De Fryske poëzy libbet noch …

30/03/2019

Hjoed yn de LC-rubryk ‘Moanne fan it Fryske boek’ in skriuwen oer de Fryske poëzy en in tal belangrike dichters. Ek al tsjinje har nije talinten oan, it tal sels is te lyts. De basis is te smel. “De Fryske literatuer stiet oer alle boegen ûnder druk. Ek al tsjinje har nije talinten oan, it […]

New poem Poet of Fryslân: ‘Woede’

21/03/2019

The poem ‘Woede’, which today can also be read in the Leeuwarder Courant, the Friesch Dagblad and at Omrop Fryslân, was written in response to the attack on Utrecht and the result of the elections, a black day on which yesterday spring at World Poetry Day started.

Ryzji yn it Frysk – Presintaasje 24 maaie – galery melklokaal

19/03/2019

Ein maaie ferskynt ‘Ryzji yn it Frysk’, in mei de hân ynbûne, twatalige [Nederlânsk-Frysk] bibliofile útjefte, mei gedichten fan de Russyske dichter Boris Ryzji (1974-2001), oerset troch Eeltsje Hettinga en Elske Schotanus.

New poem Poet of Frylân: ‘Skip fûgel lân’.

19/03/2019

Above the Wadden Islands is one of the busiest shipping routes in Europe. Things went wrong at the beginning of January when the Panamanian cargo ship MSC Zoë lost 345 containers with hazardous substances and plastic material. An ecological disaster. With gas and salt extraction, yet another attack on the Wadden Sea Region, which has been “Unesco World Heritage” since 2009.