Dichter fan Fryslân op BOSK-poadium Arcadia

06/07/2022

Tongersdei 7 july, om 19:30 oere, sil de Dichter fan Fryslân tegearre mei dichters fan RIXT Frysk Dichterskollektyf en Dichter Bij Leeuwarden û.o. har nijste Dichter fan Fryslân-gedicht ‘Swalker’ foarlêze op it Boskpodium yn Obe, Podium voor Literatuur, Kunst en Taal fan Tresoar.

Neist in optreden fan de Dichter fan Fryslân ek optredens fan û.o. Edwin de Groot, Christa Niklewicz, Afrida Adema en Marco Merijn Klute.

Dichtersbarren Dichter fan Fryslân

20/09/2023

Op tongersdei 5 oktober organisearret de Dichter fan Fryslân, Sigrid Kingma, fan 16:00 oere ôf in feestlik Dichtersbarren mei poëzy yn ferskate foarmen en kombinaasjes. Jûns, fan 19.00 oere ôf iepenet it Dichterskafee yn De Gouden Leeuw yn Tresoar. De tagong foar alle ûnderdielen is fergees en elk is fan herte wolkom.

Earste eksimplaren poëzijposters Dichter fan Fryslân foar Beyers Naudé

15/09/2023

It Kristlik Gymnasium Beyers Naudé yn Ljouwert hie hjoed de eare om de earste eksimplaren fan de poëzijposters fan de Dichter fan Fryslân yn ûntfanst te nimmen. By de offisjele oanbieding wienen ek de winners fan de poëzijposter-wedstriid oanwêzich.