Onder de klokslag van de Martini

Voor Aggie van der Meer,
Gysbert Japicxprijs 2019

 

Zie de zon, een fonkelende aster boven
de Appelmarkt, deze herfstmiddag.

Een windvlaag doet een stuk krant over
de terrassen wervelen: O, dante, dante, on-
telbaar de doden in donker Damascus.

‘Hoe potdicht de oren van de eeuwige,
hebzuchtige despoten’, roept,
met de pen in de aanslag, de ober
van Burgwerd, ‘God zit in zijn varkenskot,
smijt de mens – hier, heb jij ook wat –

nu en dan een bot toe, zoals: een lekke
schuit voor zomaar een vrouw of jochie,
op de vlucht de lege zeeën over, hij die
hen de rug toekeert, meedogenloos voor
al degenen die het woord ontnomen zijn,

maar wat, wat kan ik jullie hier schenken
op de dag van de kleine Zing-Mij,
Duw-Mij dame, dochter van Gysbert,
Piter Jelles en Spinoza, zij, die
uit sterren taal maakt, uit as vogels schept.’

Zie de zon, een fonkelende aster boven
de Appelmarkt, deze herfstmiddag.

Onder de klokslag van de Martini die
over de Dijlakker klinkt, zingt iemand:
‘O, do, dame, mjitter fan ús jierren.’*

 

 

Vertaling: Elske Schotanus

 

* Letterlijk: ‘O, jij, dame, meter van onze jaren.’ De regel ‘mjitter fan ús jierren’ komt uit een liedtekst van de 17e-eeuwse Friese schrijver Gysbert Japicx naar wie de literaire prijs, die in 2019 werd toegekend aan Aggie van der Meer, is genoemd.