Selectieprocedure en benoeming

 

  • De ingekomen sollicitaties worden door een professionele en zaakkundige jury beoordeeld.

 

  • Uit de inzendingen worden drie kandidaten gekozen op basis van het gedicht en de motivatie. De gedichten van de drie kandidaten worden anoniem geplaatst op deze website.

 

  • Het publiek krijgt vervolgens een week de tijd om via de website van Dichter van Fryslân een stem uit te brengen op één van de drie gedichten.

 

  • Zowel het juryoordeel als de publieksstem maken deel uit van het algemene eindverslag dat door de jury aan Gedeputeerde Staten wordt voorgelegd. Op basis daarvan besluit Gedeputeerde Staten wie zij benoemen tot Dichter van Fryslân.

 

  • De benoeming Dichter van Fryslân geldt voor twee jaar, van eind 2017 tot eind 2019. Met de benoeming wil de Provincie Fryslân aandacht vragen voor de kunstvorm poëzie bij een breder publiek.