Dichter van Fryslân naar Dichters in de Prinsentuin

13/07/2018

De Dichter van Fryslân, Eeltsje Hettinga, staat moergen tussen 13:00 – 17:00 uur, samen met tientallen andere dichters, op het ‘Theeveld’ van de Groninger Prinsentuin tijdens de 21e editie van Dichters in de Prinsentuin.

Yn memoriam Jelle Kaspersma (1948-2019) – Syn dichtsjen in bûtfiskjen

19/02/2019

Fan ’t wykein is hinnegien de dichter Jelle Kaspersma (1948), by libben fisker, ûnderwizer, skilder, tekener en kenner fan de Yndiaanske literatuer. Fjildman as er wie, besocht er de lêste jierren omtrint alle dagen in foech tritich, fjirtich kilometer te fytsen, in manier ek om syn longkrupsje de baas te bliuwen. Tegearre mei Hette Tsjêbbinga, ps. […]

Vertaalwedstrijd Dichter van Fryslân

07/02/2019

De Dichter van Fryslân, Eeltsje Hettinga, vraagt, in samenwerking met It Skriuwersboun om de beste Nederlandse vertaling van zijn gedicht ‘De redens fan it wurd’.