Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Eeltsje Hettinga

Als nieuw

Almost blue, Chet Baker

 

Als nieuw herbergt je hart het ritme van
jazz onder jong februarilicht.

Een vrouw (hersendood, adem uitgeblazen)
gaf je lichaam zijn uur, slag en slinger terug,

jij, fluitend langs de kaden, het hart
dronken, dansend, tromslaand als geen ander.

In de kroeg bij de Oldehove, ooit
een rouwkamer, wordt gevraagd: En

voel je haar ook, diep in merg en been,
en hoor je van haar hartenklop

de echo ook, wanneer de Dode Zielen
langs de hemel gaan, want

misschien toch wel niet werk’lijk hersendood?

Sst … ze is mij de beker van oude tabernakels,
haar water, mijn wijn.

Luister hoe beneden in het café Chet Baker
traag, bijna onderaards,

het lied blaast dat in het eind zijn beginnen vindt.

 

 

 

(*) De Oldehove is een toren in Leeuwarden.

 

Vertaling: Elske Schotanus

 

Dichter van Fryslân

De Dichter van Fryslân schrijft zes tot tien gedichten per jaar en weet het grote publiek te vinden en te binden met zijn of haar poëzie. Bij grote voorkeur in het Fries of in een Friese streektaal.

De Dichter van Fryslân treedt op als poëtisch ambassadeur en draagt op een moderne en uitnodigende wijze zorg voor de poëtische presentatie van Fryslân. Binnen en buiten de provincie. Bij voorkeur geïnspireerd op actuele gebeurtenissen of opvallende en bijzondere momenten die plaatsvinden in onze provincie of daartoe in relatie staan. De Dichter van Fryslân weet op een eigentijdse en toegankelijke manier actualiteit en sociaal-maatschappelijke thema’s te vangen in poëzie.

Van de Dichter van Fryslân wordt verwacht dat hij of zij een aantal keer per jaar optreedt bij nader aan te wijzen gelegenheden.

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga is verkozen tot de allereerste Dichter fan Fryslân. De benoeming is voor twee jaar. Gedeputeerde Sietske Poepjes benoemt de Dichter fan Fryslân op 24 november 2017 uit in de Herman Gorterkerk te Balk.

Als Dichter fan Fryslân treedt Hettinga de komende twee jaar op als poëtisch ambassadeur. Hij schrijft per jaar zes tot tien gedichten, liefst geïnspireerd door opvallende en actuele gebeurtenissen in de provincie. De Dichter fan Fryslân krijgt hiervoor een vaste vergoeding van € 2.500,- per jaar en € 250,- voor elk gedicht.