Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Eeltsje Hettinga

Onbetaalbaar

Bij de uitreiking van de Friese Anjer,
geschreven voor alle vrijwilligers van LF2018

 

Meer dan alleen een paar handen dat
met zorg anderen in de mantel helpt,
zijn zij voor alles ook de smeerolie
die het rad van de stad gaande houden.

Onbetaalbaar laten zij als reuzen
zonder eigenbaat, zeg, royaal de luxe,
molens draaien, ook als hun bazen
er vandoor gaan met de pecunia.

Achter de schermen lopen de wegen
van hun rijk, met werk in de bieb,
diensten in de wijk en zo nu en dan
een luist’rend oor voor wie eenzaam is.

Wegwijzer in theater en tehuis zegt
het meisje met de rode strik dat uit eigen
beweging iemand naar de eerste rij rijdt:
‘In dat wat je geeft, ben je dat wat je hebt.’

 

Dichter van Fryslân

De Dichter van Fryslân schrijft zes tot tien gedichten per jaar en weet het grote publiek te vinden en te binden met zijn of haar poëzie. Bij grote voorkeur in het Fries of in een Friese streektaal.

De Dichter van Fryslân treedt op als poëtisch ambassadeur en draagt op een moderne en uitnodigende wijze zorg voor de poëtische presentatie van Fryslân. Binnen en buiten de provincie. Bij voorkeur geïnspireerd op actuele gebeurtenissen of opvallende en bijzondere momenten die plaatsvinden in onze provincie of daartoe in relatie staan. De Dichter van Fryslân weet op een eigentijdse en toegankelijke manier actualiteit en sociaal-maatschappelijke thema’s te vangen in poëzie.

Van de Dichter van Fryslân wordt verwacht dat hij of zij een aantal keer per jaar optreedt bij nader aan te wijzen gelegenheden.

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga is verkozen tot de allereerste Dichter fan Fryslân. De benoeming is voor twee jaar. Gedeputeerde Sietske Poepjes benoemt de Dichter fan Fryslân op 24 november 2017 uit in de Herman Gorterkerk te Balk.

Als Dichter fan Fryslân treedt Hettinga de komende twee jaar op als poëtisch ambassadeur. Hij schrijft per jaar zes tot tien gedichten, liefst geïnspireerd door opvallende en actuele gebeurtenissen in de provincie. De Dichter fan Fryslân krijgt hiervoor een vaste vergoeding van € 2.500,- per jaar en € 250,- voor elk gedicht.