Dichter fan Fryslân

Poet of Fryslân

Eeltsje Hettinga

Malta – De dag omgebracht

‘There are crooks everywhere you look now,
the situation is desperate.’ Journaliste
Daphne Caruana Galizia (1964-2017), vermoord
niet ver van Valletta, Leeuwarden’s duistere zusterstad.

 

 

Onder een maan volgroeid en wit
als een uitzinnig wilde aardappel,

zit een man, half in het duister,
alleen en rokend op zijn veranda,

de vloer, bezaaid met reclame,
kranten en folders over tempels en

steden en vijfsterrenhotels.
Maar grimmig het door doodmachines

gedreven nieuws dat het eiland
zijn witgekalkte graven blootlegt.

Een enkele bom blies een auto
nagenoeg over de bergen, zwart-

geblakerd was de tong die Malta’s
maffia het vuur aan de schenen legde.

Als kraaien waaiden aardappelzakken
over de heuvels, dichtbeplant met

pootgoed uit het Bildt. Ai, wees waakzaam,
Watse, in Europa’s nacht. In het dal van

de dood stak men het woord in brand zoals
men ooit boeken het vuur in schoof.

 

 

Vertaling: Elske Schotanus

 

Dichter van Fryslân

De Dichter van Fryslân schrijft zes tot tien gedichten per jaar en weet het grote publiek te vinden en te binden met zijn of haar poëzie. Bij grote voorkeur in het Fries of in een Friese streektaal.

De Dichter van Fryslân treedt op als poëtisch ambassadeur en draagt op een moderne en uitnodigende wijze zorg voor de poëtische presentatie van Fryslân. Binnen en buiten de provincie. Bij voorkeur geïnspireerd op actuele gebeurtenissen of opvallende en bijzondere momenten die plaatsvinden in onze provincie of daartoe in relatie staan. De Dichter van Fryslân weet op een eigentijdse en toegankelijke manier actualiteit en sociaal-maatschappelijke thema’s te vangen in poëzie.

Van de Dichter van Fryslân wordt verwacht dat hij of zij een aantal keer per jaar optreedt bij nader aan te wijzen gelegenheden.

Eeltsje Hettinga

Eeltsje Hettinga is verkozen tot de allereerste Dichter fan Fryslân. De benoeming is voor twee jaar. Gedeputeerde Sietske Poepjes benoemt de Dichter fan Fryslân op 24 november 2017 uit in de Herman Gorterkerk te Balk.

Als Dichter fan Fryslân treedt Hettinga de komende twee jaar op als poëtisch ambassadeur. Hij schrijft per jaar zes tot tien gedichten, liefst geïnspireerd door opvallende en actuele gebeurtenissen in de provincie. De Dichter fan Fryslân krijgt hiervoor een vaste vergoeding van € 2.500,- per jaar en € 250,- voor elk gedicht.