Poem Poet of Friesland in smartphone app

25/07/2018

Tuesday the 17th of July the app ‘Taal fan it hert’ was presented. At the initiative of the Province of Fryslân, a ten-year-old edition of the booklet ‘Taal fan it hert’ is now available as a smartphone app.

Especially for this app the Poet of Friesland, Eeltsje Hettinga, wrote the poem ‘It klappen fan de dyk’ which can be found in a German, English, Dutch translation in the app and in the brochure.

The app is for tourists and Frisians who want to know more about Frisian, Frisian and Friesland. The app ‘Taal fan it hert’ can be downloaded in the Android Play Store and Apple’s App Store.

Yn memoriam Jelle Kaspersma (1948-2019) – Syn dichtsjen in bûtfiskjen

19/02/2019

Fan ‘t wykein is hinnegien de dichter Jelle Kaspersma (1948), by libben fisker, ûnderwizer, skilder, tekener en kenner fan de Yndiaanske literatuer. Fjildman as er wie, besocht er de lêste jierren omtrint alle dagen in foech tritich, fjirtich kilometer te fytsen, in manier ek om syn longkrupsje de baas te bliuwen. Tegearre mei Hette Tsjêbbinga, ps. […]

Translation contest Poet of Fryslân

07/02/2019

De Poet of Fryslân, Eeltsje Hettinga, asks, in collaboration with It Skriuwersboun, the best Dutch translation of his poem ‘De redens fan it wurd’.